Företag

När bra kontakter lönar sig, för alla…

Vad gör vi?
FindersFee är ett modernt headhunting-företag. Vi arbetar med en referensbaserad rekryteringsmodell. Våra kandidater rekommenderas till oss och därmed finns det en garant på kandidatens kompetens. FindersFee har specialiserat sig på segmentet inom chef och specialister och verkar inom alla branscher.

Hur vi arbetar.
FindersFee arbetar med en egenutvecklad applikation och databas. Idag har vi ca 1 500 registrerade och aktiva Finders som besitter ett omspännande kontaktnät. I samband med publicering av aktuella uppdrag når vi ut till samtliga av våra Finders samt våra registrerade kandidater, dessa matchas till aktuella tjänster. FindersFee har en för branschen unik searchmodell där vi når ut till brett urval där det alltid finns referens på kandidatens förmåga.

Jämför man FindersFee med traditionella headhunters så har dessa ofta en eller två researchers. Vi har hundratals.

Vad är nyttan med det vi gör?
FindersFee är medvetna om att en rekryteringsprocess är både tids- och kostnadskrävande. Än mer om den går fel. Vi har därför utvecklat en process som säkerställer kvalitén men även ökar tempot för en effektivare rekryteringsprocess. Vanligtvis presenteras kandidater inom 30 arbetsdagar.
 Som incitament till våra Finders betalar vi en findersfee vid en lyckad rekrytering. Vi förmedlar därmed win/win. Våra kandidater matchas till ett passande uppdrag, våra Finders erhåller en findersfee för sitt engagemang och våra uppdragsgivare får sin unika Kandidat.